لامپ 9 وات حبابی E27

لامپ حبابی 9 وات باوند -bavand 9w bulblamp - E27.jpg