لامپ استوانه 40 وات

لامپ استوانه 40 وات - E27 باوند پایاتاب - bavand payatab - 40w.jpg