لامپ استوانه 50 وات

لامپ استوانه 50 وات - E27 باوند پایاتاب - bavand payatab - 50w.jpg