لامپ استوانه 30 وات

لامپ استوانه 30 وات - E27 باوند پایاتاب - bavand payatab - 30w.jpg