لامپ استوانه 20 وات

لامپ استوانه 20 وات - E27 باوند پایاتاب - bavand payatab - 20w.jpg