پنل توکار گرد 24 وات

پنل توکار گرد 24 وات باوند پایاتاب - downlight panel 24w bavand payatab.jpg