لامپ حبابی 18 وات گرد تزئینی

لامپ 18 وات حبابی گرد تزئینی G120 - باوند پایاتاب - bulblamp 18w G120 bavand payatab.jpg